/, Marketing, Producten, Strategy/Denkmodel markt en klant

Denkmodel markt en klant

Marketingorganisaties raken de weg kwijt

Hoe je ook georganiseerd bent, welke markt je ook bedient, één ding kun je van elke marketingorganisatie zeggen: gedurende je bestaan groei je altijd een verkeerde kant op.

Organisaties zijn woekerende organismen. Individuen, teams, managers en directies sturen vanuit hun eigen belang je organisaties ergens heen. De kunst is te herkennen waar je heen gegroeid bent en waar je heen had móeten groeien.

Denk na over je markt én klant

Een marktgerichte organisatie heeft een breder blikveld dan een klantgerichte organisatie. Een klantgerichte onderneming let meer op de details dan een marktgerichte. Het is het onderscheid tussen lange termijn en korte termijn. Het optimum is natuurlijk duidelijk; je denkt na over beide; over lange termijn en korte termijn, over markt en over klant.

Marktgerichtheid wordt vaak verward met klantgerichtheid.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Neem maar eens de juiste afstand en kijk naar de juiste details. Om dit proces te sturen hebben we een denkmodel ontwikkeld, dat je voor veel problemen kunt toepassen. In dit geval kijken we dus naar markt en klant.

 

Gebruik verschillende kijkrichtingen

Je kunt op hele verschillende manieren naar een probleem kijken. Die manieren worden ingegeven door je eigen aard, maar ook door het probleem waar je naar kijkt en de context waarin. Om tot nieuwe inzichten te komen, dwingen we onszelf om ook op andere manieren naar een probleem te kijken. In dit simpele model gaat dat over een ruit met 4 onderwerpen (de holistische kijk) en langs de 2 assen (de lineaire kijk).

Holistisch. Kijk naar het grote geheel

Holistisch kijken is het waarnemen van een systeem als geheel. Kijk door je oogharen en helicopter over het platform heen. Ontdek hoe het grote geheel samenwerkt en ontdek algemene principes. Formuleer je bevindingen uiteindelijk over het gebied tussen de 4 punten, een verhaal over het hele gebied.

Lineair. Kijk heen en weer

Lineair kijken is het volgen van een specifiek onderzoekspad. Kijk naar alle details die je tegenkomt en ontdek de verschillen of afwijkingen van de norm. Volg de 2 assen in alle richtingen en noteer alle opvallende kenmerken die je tegenkomt.

By | 2017-08-30T07:01:15+00:00 februari 9th, 2016|Business, Marketing, Producten, Strategy|

About the Author:

Ik ben een ervaren vernieuwer. De afgelopen 15 jaar heb ik vele grote en kleine organisaties geholpen met groeien. Ik ontwikkel krachtige digitale producten, services en proposities. Mijn kracht ligt in het overbrengen van visie en creëren van commitment. Ik voel me vrij bij directie, management of specialist en stel me onafhankelijk en onbevooroordeeld op. Het is mijn missie om mensen en technologie op een mooie manier samen te laten werken. En niet zomaar; ik ben er voor de merken die willen bijdragen aan een blije, gezonde en welvarende samenleving.